16 februari 2015

Met SGP campagneauto door Zuid-Holland

Op D.V. woensdag 18 maart zullen de verkiezingen zijn voor het waterschap en de Provinciale Staten. Om daar enige aandacht aan te geven start SGP Zuid-Holland deze week de verkiezingscampagne met een eerste verkiezingsbijeenkomst in Vlaardingen.

Op deze avonden zullen onze kandidaten het programma toelichten en in gesprek gaan met de aanwezigen. Vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd. Zie hiervoor onze agenda: www.sgpzh.nl/agenda