7 juli 2021

"Met een keppeltje durf ik de straat niet meer op.’’

Je weet dat dit inmiddels zo is, maar als je het hoort begrijp je het niet. Nee, niet in elk dorp of elke stad is dat keppeltje een probleem. Zoveel zie je dat niet meer in het straatbeeld. Maar wat daar achter zit verontrust te meer!

Op uitnodiging van de ChristenUnie & SGP-fractie kwam de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB), de heer Eddo Verdoner, 30 juni jl., op bezoek bij de Provinciale Staten om de Staten te informeren over het huidige antisemitisme. Per 1 april 2021 is de heer Verdoner gestart om komend jaar gevraagd en ongevraagd te adviseren over de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap. Ook zal de nationale coördinator een signalerende functie hebben in ontwikkelingen die opkomen op het terrein van antisemitisme. Reden voor instelling van een NCAB zijn de ontwikkelingen van het antisemitisme in Nederland. Deze zijn namelijk ronduit zorgelijk. Daarom heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van een voorstel van de VVD en de ChristenUnie, in 2020 besloten een NCAB aan te stellen. Een prima initiatief!

De heer Verdoner heeft ons meegenomen in wat hij gaat doen. Ook heeft hij een beeld gegeven van het antisemitisme in Nederland en de Europese Unie. In Amsterdam hoort Verdoner van Joden die met een keppeltje de straat niet meer op durven. De moeilijkheden met het keppeltje passen bij andere zichtbare en hoorbare vormen van antisemitisme. In voetbalstadions wordt luidkeels een link gelegd met Joden en vergassing. In Engeland gaat men in bepaalde wijken met auto’s op ‘Joden jacht’. Franse Joden emigreren vanwege de situatie in dat land. Synagogen worden aangevallen. Het maatschappelijk debat verhard en de polarisatie neemt toe. Vooral in tijden van crisis moeten de Joden het (extra) ontgelden. Ook in de huidige coronacrisis is dat het geval.

Wat minder zichtbaar, maar net zo verontrustend, is wat er op social media gaande is. Als voorbeeld haalde de heer Verdoner een onderzoek aan. In dit onderzoek is in het Franse en Duitse taalgebied van social media gemeten wat de toename is van antisemitische uitingen na de start van het corona virus. In het Franse taalgebied nam dit met 700% toe en in het Duitse met 1300%.

Om het antisemitisme te bestrijden, is het instellen van een nationaal coördinator een goed begin. Maar naar de mening van de heer Verdoner niet genoeg. We zijn in Nederland nog niet op volle sterkte om dit te bestrijden. Wat kunnen de Provinciale Staten doen? De heer Verdoner pleit onder meer voor bewustwording binnen politieke partijen, sportclubs, verenigingen en scholen. En geef de Joodse gemeenschap een steuntje in de rug. Ga eens op bezoek bij hun evenementen bijvoorbeeld. Deze adviezen zijn ook goed toepasbaar voor andere politieke organen zoals gemeenteraden.

Andersom hebben wij bij de heer Verdoner aangegeven dat binnen gemeenteraden en Provinciale Staten volop mogelijkheden voor de Joodse gemeenschap zijn om zich te laten horen. Op landelijk niveau, in de Tweede Kamer, gebeurt dat blijkbaar goed. Echter, in de vele discussies over inclusiviteit en diversiteit in gemeenteraden en Provinciale Staten gaat het vaak over dezelfde groepen en niet of nauwelijks over deze disproportioneel geraakte groep. Dat moet echt anders!

Nico de Jager, fractievoorzitter ChristenUnie & SGP
Provinciale Staten Zuid-Holland