21 maart 2015

Meer dan verwacht

Zetelwinst in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Dat zou nodig zijn voor een tweede zetel in de Eerste Kamer, zo wist de SGP. Maar eigenlijk was Zuid-Holland niet realistisch. Totdat woensdagavond de uitslagen binnenkwamen. Een volle zetel erbij! Bovendien won de SGP ook nog een zetel in Flevoland, zelfs twee in Zeeland en een gezamenlijke zetel met de ChristenUnie in Noord-Brabant. Voor de SGP meer dan verwacht. Kees van der Staaij: “Wij zijn heel dankbaar met dit prachtige voorlopige resultaat. Als SGP zagen we de laatste jaren een al stijgende lijn. Die wordt nu duidelijk doorgezet.”Het is nog even wachten op de definitieve verkiezingsuitslagen. Maandag 23 maart komt daarover meer duidelijkheid. Maar helder is al wel dat de SGP met twee vertegenwoordigers in de Eerste Kamer binnenkomt. Hadden de Statenzetels van de SGP in 2011 nog een stemwaarde van 3248, nu is die stemwaarde 4855 (lees hier een uitleg over het systeem van stemwaardes). Daarmee komt de SGP op 2,15 Eerste Kamerzetel, terwijl dat in 2011 nog 1,46 was. Een forse stijging dus.

18 Statenzetels
Wat betreft de provincie: haalde de SGP in 2011 nog 12 zetels, vanaf 2015 zijn maar liefst 18 SGP’ers in de Provinciale Staten actief. Uit de voorlopige verkiezingsuitslagen blijkt die zetelwinst hand in hand te gaan met stemmenwinst: 17.772 stemmen extra. De zetelwinst is dus niet alleen te danken aan de lagere opkomst van 47,5%, waar de vorige keer nog 55,9% van stemgerechtigden naar de stembus ging. In elke provincie wist de SGP meer kiezers achter zich te krijgen.

Provincie Zetels 2015 Stemmen 2015 Zetels 2011 Stemmen 2011
Drenthe 0 1624 0 1168
Overijssel 2 18.514 2 16.527
Flevoland 2 5193 1 4871
Gelderland 3 46.368 2 40.604
Utrecht 2 19.531 1 16.871
Noord-Holland*   1 (0 voor SGP)  25.396 1 (0 voor SGP) 19.603
Zuid-Holland 3 59.363 2 53.568
Zeeland 6 19.607 4 18.819
Noord-Brabant* 1 (0 voor SGP) 16.761 0 14.682
Totaal 18 170.200 12 152.428

* Combinatielijst met ChristenUnie; stemmen- en zetelaantal niet meegenomen in totaal.

Of de zetel- en stemmenwinst zich omzet in meer deelname aan coalities moet nog blijken. De vorige periode leverde de SGP in Zeeland een gedeputeerde. Samen met de ChristenUnie deed ze dat ook in Overijssel.

Waterschappen
Ook in de waterschappen kreeg de SGP meer dan verwacht! De SGP schatte in dat het zetelaantal zou halveren. Door de lage opkomst van de vorige keer (22,7%) terwijl de eigen achterban trouw naar de stembus ging, had ze in 2008 16 zetels gekregen. De verwachting was dat door de combinatie van de waterschapsverkiezingen met de Provinciale Statenverkiezingen de opkomst veel hoger zou zijn. Dat bleek inderdaad het geval: de opkomst steeg naar 44,1%. Toch raakte de SGP in totaal slechts één zetel kwijt en komt ze op 16 waterschapsbestuurders terecht. Het verlies in de grotere waterschapsfracties van de SGP (Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Scheldestromen) wordt gecompenseerd door de opkomst van de SGP in de kleinere waterschapsfracties (Zuiderzeeland en Rijnland).

Waterschap Zetels 2015 Zetels 2011
Groot Salland 1 1
Zuiderzeeland 1 0
Vallei en Veluwe 3 3
De Stichtse Rijnlanden 1 1
Amstel, Gooi en Vecht* 0 0
Hollands Noordekwartier* 0 0
Rijnland* 2 (1 voor SGP) 1 (0 voor SGP)
Delfland* 1 (0 voor SGP) 0
Schieland en de Krimpenerwaard* 2 (1 voor SGP) 3 (2 voor SGP)
Rivierenland 2 2
Hollandse Delta 2 3
Scheldestromen 3 4
Totaal 15 16

* Combinatielijst met ChristenUnie; zetelaantal niet meegenomen in totaal.

Bij de waterschappen was de SGP drie keer vertegenwoordigd in de coalitie: Vallei en Veluwe, Schieland en de Krimpenerwaard, Rivierenland en Scheldestromen. Of de SGP in meer of minder coalities vertegenwoordigt zal zijn, hangt af van de onderhandelingen die de komende weken zullen volgen.