6 juli 2019

Maidenspeech Gerard van de Breevaart

In de Statenvergadering van 3 juli jl. hield Gerard van de Breevaart zijn Maidenspeech.
Een maidenspeech is de debuutrede die ieder nieuw lid van de Staten houdt. Het is gebruikelijk dat als een nieuw lid zijn of haar maidenspeech houdt, deze niet wordt geïnterumpeerd.

Het dossier wat voor lag was om wel of geen ontheffing te verlenen aan een Decathlon vestiging in Den Haag en Schiedam op perifere locaties. Dit is niet passend volgens het door PS vastgesteld detailhandelsbeleid waardoor GS voorstelde om de ontheffing niet te verlenen. Daar is de fractie het mee eens:

Voorzitter,
Te groot, te klein, een kans, een bedreiging, te veel concurrerend of een versterking. Een ieder heeft daar zijn eigen onderbouwing voor. Wat echter voor de CU en SGP-fractie van doorslaggevend belang is: wat zegt het door onszelf vastgesteld beleid. Op basis daarvan is de fractie van CU en SGP het eens met GS: het plan voldoet niet aan het beleid, ook niet aan dat van mogelijke uitzonderingen. Uiteraard staan wij open voor unieke kansen, maar toetsen aan een vastgesteld kader blijft voor ons essentieel en daarmee steunen wij het standpunt van Gedeputeerde Staten om de ontheffing niet te verlenen.

In diezelfde lijn geldt voor mij persoonlijk: ik sta open voor mooie en nieuwe onderwerpen etc. Echter, ik zal mijn werk voor en in de provincie wel leggen langs de meetlat van standpunten en beginselen van onze fractie die gebaseerd zijn op wat in de Bijbel staat. Dat is voor mij een vast fundament om daaruit te werken en o.a. daarmee ook het beste voor de provincie zullen we het vast niet altijd eens zijn. Dat zal voor mij geen reden zijn om met iedereen in deze zaal een goede verstandhouding of relatie te hebben. Ik wens u allen de zegen van de Heere, wijsheid en een goede tijd toe zowel privé als hier voor het werk in de provincie voor onze gezamenlijke periode de komende 4 jaar. En als ik voor mijzelf spreek voor de komende 4 jaar: bid en werk.