21 februari 2019

Maidenspeech en omgevingsvisie

Woensdag 20 februari 2019 beleefde ik mijn tweede Statenvergadering. Na de eerste vergadering waarin ik werd toegelaten en geïnstalleerd als Statenlid (30 januari 2019) mocht ik ook daadwerkelijk aan de slag. In de afgelopen weken vier vergaderingen meegemaakt rondom de Omgevingsvisie Zuid-Holland: één hoorzitting en een drietal commissievergaderingen. Best intensief maar ook buitengewoon leerzaam en interessant. Woensdag 20 februari dus de tweede inhoudelijke Statenvergadering.

Voor een groot deel werkt het precies zoals bij een gemeente(raad). Inlezen stukken, voorbespreken in de fractie, beraadslagingen in de commissie en uiteindelijk de besluitvorming in de Staten. Ook moties en amendementen doorlopen een vergelijkbare procedure. En toch….. had ik als Waddinxveens raadslid twee andere fracties nodig om een meerderheid in de gemeenteraad te behalen voor een motie of amendement, hier heb je zeker drie of vier fracties nodig. Dat betekende voor mij veel goede gesprekken, kennismakingen etc. etc. 

20 februari mocht ik mijn maidenspeech houden. Een maidenspeech is de eerste speech die je als raadslid, statenlid of kamerlid houdt. Volgens het ongeschreven staatsrecht mag zo’n speech niet onderbroken worden door een interruptie en bevat zo’n maidenspeech toch ook wel een persoonlijk element. Vanaf het begin had ik al wel een beeld wat ik wilde gebruiken om mijn persoonlijk functioneren als volksvertegenwoordiger en collega te positioneren. Ik heb de Bijbelse personen Abraham en Lot gebruikt. Duidelijk, Gods eer, liefde voor de (andersdenkende) naaste, dienen. Ik hoop dat dit beeld is overgekomen (zie speech).

Of het uniek is weet ik niet, maar ik heb ook zelf het initiatief genomen voor een amendement, meegedacht en twee andere amendementen en motie(s) ondertekend en dus mede-ingediend. Zo had mijn korte aanwezigheid in de staten (januari – maart 2019) toch onverwacht een mooie inhoud en betekenis en het resultaat dat twee amendementen (waarvan ik bij één het initiatief heb genomen) en één motie zijn aangenomen.

De vergadering begon overigens met insprekers die aangaven hun vertrouwen in de Provincie verloren te hebben. Het ging namelijk over de geluidsoverlast door de verbreding van de A4 terwijl de in 2009 toegezegde geluidswerende voorzieningen en dergelijke niet waren doorgevoerd. Ook daarover  hebben we gesproken en het college van Gedeputeerde Staten door middel van een breed aangenomen motie gevraagd om maatregelen te onderzoeken.

Voorzitter,

Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij een ander agendapunt een maidenspeech heb voorbereid. Met dank aan collega De Haan ligt er volgens mij een evenwichtige motie met een duidelijk verzoek. Het is belangrijk dat we een duidelijk gebaar wordt gemaakt.

Voorzitter, terugkomend op de bijdrage van collega Vermeulen over 1636 en vertrouwen denk ik aan het volgende spreekwoord. Vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Laten als we als Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met elkaar werken aan dat herstel van vertrouwen.

Namens de SGP/ChristenUnie-fractie
Den Haag, 20 februari 2019, Peter van den Berg

Tevens kwamen de luchtvaartdossier (Rotterdam/The Hague Airport) en de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving ‘langs’. Bij het luchtvaartdossier geldt dat “regeren is voorsorteren”. Het maatschappelijk vliegverkeer is essentieel voor veiligheid en zorg. Voor politieheli’s en traumaheli’s hebben de omwonenden begrip. We gaan voor het niet uitbreiden van Zestienhoven/RTHA. Daarnaast zien we met uit naar de nieuwe Luchtvaartnota. Nadenken over een vliegveld op zee is wat ons betreft bespreekbaar.

Waddinxveen / Den Haag, 20 februari 2019
Peter van den Berg 
(namens de SGP/ChristenUnie-fractie lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland)

Lees hier de volledige maidenspeech van Peter van den Berg (PDF)

Lees hier het amendement dat ingediend is (PDF)