27 januari 2023

Maak kennis met Erik Knegt

Met de verkiezingen in het vooruitzicht, is het hoog tijd om eens beter kennis te maken met de politici op de lijst. Vandaag aan het woord: kandidaat en Provinciaal Statenlid Erik Knegt. Hij vertelt meer over zijn werk en waar komt hij eigenlijk het liefst in Zuid-Holland? 

Waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben geboren en getogen in Zwijndrecht, maar sinds een kleine drie jaar woon ik in Rotterdam. Daar woon ik met drie vrienden in een woning in de wijk Blijdorp. Sinds vorige maand werk ik bij Coolblue als data-analist en hou ik me bezig met vraagstukken rondom data over de marketing bij Coolblue. Ik zit daar goed op mijn plek.

Wat is jouw huidige portefeuille?

Als steunfractielid ben ik actief bij de SGP-fractie in onze provincie. Mijn portefeuille is Bestuur, Maatschappij en Middelen. Daar komen vaak onderwerpen langs die te maken hebben met de organisatie in de provincie. Een tijdje geleden kwam de Wet open overheid bijvoorbeeld langs. Het doel van deze wet is om de overheid transparanter te maken.

Waarin onderscheidt de SGP zich in jouw portefeuille?

Gezond financieel beleid vinden we erg belangrijk. Uitgaven moeten goed te verantwoorden zijn, want het geld komt van de belastingbetaler. We hechten daarom veel waarde aan een sluitende meerjarenbegroting. Verder zijn we groot voorstander van de zelfstandige rol van gemeenten. De provincie moet pas een rol krijgen als de belangen ook provinciaal zijn. Gemeenten kunnen immers veel beter maatwerk leveren dan de provincie. Daarmee houden we de burger dichterbij de politiek.

Wat is voor jou het mooiste aan je SGP-werk?

Bij de SGP wordt gezocht naar het beste voor de inwoners in Zuid-Holland en voor de provincie als geheel. Daarbij is de Bijbel altijd de leidraad. Ik vind het waardevol om daar een kleine bijdrage aan te leveren.

Waarom is stemmen op de SGP belangrijk? 

De SGP is, zoals onze slogan al zegt, koersvast. We houden wel rekening met alles wat er in deze tijd speelt, maar we laten ons niet leiden door de waan van de dag. Juist nu het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt gedaald is, geloof ik dat mensen behoefte hebben aan koersvaste politiek!

Laatste vraag; wat is jouw favoriete plaats in Zuid-Holland?

Mijn favoriete plaats is de Rotte / Rottemeren. Hoewel de hoge torens in het centrum van Rotterdam hier nog zichtbaar zijn, is hier, net boven de drukke stad, rust te vinden. Ik kan daar genieten van al het water.