21 december 2016

Laatste Vizier van 2016

In dit nummer van Vizier is ”groen” de rode draad. De zorg voor het milieu is geen linkse hobby, maar een Bijbelse opdracht. Al bij de Schepping gaf God Adam en Eva de opdracht de aarde te bouwen en te bewaren. Aan die op- dracht wil de fractie SGP&ChristenUnie zijn steentje bijdragen. We hebben im- mers de verantwoordelijkheid de aarde ook voor het navolgende geslacht leefbaar te houden.


De mogelijkheden daarvoor zijn er. Technisch kan er steeds meer. Het omschakelen naar duurzame energie is mogelijk als we van goede wil zijn. Zon en wind en water zijn in ons land ruimschoots voorhanden. Laten we daar optimaal van pro teren. Iedereen heeft er baat bij dat de lucht en het water blauw zijn.

Lees de laatste Vizier van 2016