14 september 2023

Kritische vragen over tijdelijke woningbouw naast boerderij in Nieuwkoop

Deze week sprak Gerard met verontruste boerenondernemers in Nieuwkoop. De gemeente heeft namelijk een selectie van percelen gemaakt, waar mogelijk tijdelijke (15-20 jaar) woningbouw moet komen. In de top 5 van die beoogde percelen is ook het perceel aan de Nieuwveenseweg 49-51 opgenomen. Nu wil dat net een perceel zijn wat tussen een verblijfslocatie én een boerderij inligt. Het is een vrij smal perceel, waardoor de bedrijvigheid op de locatie bijna niet te ontkomen lijkt. Daar heeft de SGP grote zorgen over, aangezien het hier om een boerderij gaat die niet valt onder de restrictie van de provincie van 0-emissie (waar wij overigens als SGP op tegen zijn). 

Gaat het zo zijn dat deze boerondernemer geen restricties opgelegd krijgt vanwege stikstof, maar door geplande woningbouw? Als SGP willen wij dit voorkomen. Daarom hebben wij aan de Gedeputeerde Staten de volgende vragen gesteld:

Daarom de volgende vragen:

  1. Is Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze ontwikkeling in Nieuwkoop?
  2. Is Gedeputeerde Staten het met de SGP eens dat ook tijdelijke woningbouw niet op landbouwgrond moet worden geplaatst die nog volop in gebruik is?
  3. Is Gedeputeerde Staten het met de SGP eens dat ook tijdelijke woningbouw nooit tegen of nabij een bouwblok van agrarische ondernemingen gerealiseerd moet worden?
  4. Is er in provincie Zuid-Holland op dit moment beleid op (tijdelijke) woningbouw direct naast of nabij een bouwblok van agrarische ondernemingen? Zo ja, wat zijn de regels?
  5. Zo niet, is Gedeputeerde Staten bereid om zo snel als mogelijk is hier stelling in te nemen en zich uit te spreken, d.m.v. beleid tegen (tijdelijke) woningbouw tegen of nabij bouwblokken van agrarische ondernemingen?     
  6. Is Gedeputeerde Staten met de SGP van mening dat woningbouw niet de volgende bedreiging (of in extra kosten of beperking in het ondernemen tot gevolg mag hebben) voor de agrarische sector moet zijn?