7 september 2023

Kritische vragen over illegale uitzet otter in Biesbosch

Begin dit jaar is voor het eerst sinds 1960 een otter waargenomen in de Biesbosch. Leuk, zul je denken. Maar als er meer otters komen, moeten er waarschijnlijk ook voorzieningen (denk aan een ecoduct) worden getroffen, die veel geld kosten. Bovendien zijn de dieren illegaal uitgezet in het natuurgebied. Hiermee lijkt de natuurbeschermingswet  overtreden te zijn. Illegaal dieren plaatsen in een natuurgebied mag blijkbaar, terwijl boeren moeite moeten doen om hun dieren te behouden? Reden genoeg voor de SGP om samen met JA21 en BBB vragen te stellen over de illegale uitzet van de otter.

Lees een aantal van de vragen aan de Gedeputeerde Staten hier:

  1. Deelt het college onze mening dat het zonder vergunning uitzetten van de otter in de Biesbosch, een overtreding is van de Natuurbeschermingswet?
  2. Heeft de provincie, de omgevingsdienst of Staatsbosbeheer toestemming gegeven voor het uitzetten van de otter?  Zo nee, heeft de provincie of omgevingsdienst hierop gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?
  3. Wordt er vanuit bevoegde instanties aangifte gedaan van dit misdrijf?
  4. Heeft het illegaal verplaatsen en uitzetten van de dieren effect op de natuurgebieden, landbouw en infrastructuur? Zo ja, welk effect?
  5. Is het bekend waar de illegaal uitgezette otter vandaan komt?