26 april 2018

Koninklijke onderscheiding voor Servaas Stoop

Fractievoorzitter Servaas Stoop ontving op 26 april uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit een Koninklijke onderscheiding. Voor zijn jarenlange inzet voor de SGP, in het bijzonder zijn 25-jarig lidmaatschap van Provinciale Staten van Zuid-Holland, en een groot aantal maatschappelijke organisaties werd Servaas Stoop benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De fractie heeft hem met deze benoeming uiteraard heel hartelijk gefeliciteerd.

In oktober 2017 werd reeds het 25-jarig Statenlidmaatschap van Servaas gevierd. Dat gebeurde onder meer met een symposium. Dat symposium had als thema ’Organiseren van ontvankelijkheid’ en werd door familie, collega-statenleden en vele relaties bijgewoond. Hoewel op de aanvraag voor een Koninlijke onderscheiding door het Kapittel voor de Civiele Orden toen reeds een positief besluit was genomen en het de wens van de aanvragers was dat het versiersel bij het jubileum kon worden uitgereikt, kon dat volgens de geldende wetgeving alleen plaatsvinden bij een algemene gelegenheid, de zgn. lintjesregen in april.

De uitreiking was een grote verrassing voor Servaas. Pas op de dag van de uitreiking ving hij iets op wat, achteraf gezien, een voorteken bleek te zijn. Het werd een feestelijke bijeenkomst. Naast familie en andere persoonlijke relaties was een heel groot deel van het ambtenarencorps van de gemeente Korendijk aanwezig omdat de uitreiking plaatsvond in het gemeentehuis van Korendijk, de gemeente waarvan betrokkene momenteel waarnemend burgemeester is.

Stoop kreeg lovende woorden te horen, eerst van de commissaris en daarna van Henk van Dieren, collega-statenlid. De commissaris roemde hem om zijn ervaring, zijn gedeteailleerde kennis van processen en procedures en zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel. ”Elke rol neem je met enthousiasme en integer op je”.

Door Henk van Dieren werd met name zijn rolvastheid gememoreerd: bij het onderwerp van de agenda blijven en niet allerlei zijpaadjes inslaan. Verder zijn inzicht in complexe processen en in situaties van grote tegenstellingen mensen weer bij elkaar kunnen brengen.

Vanuit een christelijke overtuiging en op een vaste, betrouwbare wijze, met een open en respectvolle houding heeft hij zich in de achterliggende decennia ingezet voor organisaties als Sjaloom Zorg, Hospice Calando, CuraMare, Rode Kruis, Pro Life Overlegplatform, Cedrah, Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, Gevangenzorg Nederland en sinds enige tijd ook voor Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee en Driestar Educatief. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat hij sinds 1981 de SGP op tal van posten heeft gediend: te beginnen als lid van de steunfractie in Hendrik Ido Ambacht, verder als afdelingsbestuurslid, redactielid van het blad Zicht, bestuurslid van het Voorlichtings en Vormingscentrum, beroepsmatig als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie, en, we noemden het al als de aanleiding voor het aanvragen van een onderscheiding, het 25-jarig Statenlidmaatschap. Een zeer respectabel aantal posities.