28 maart 2012

Klantvriendelijkheid basis in openbaar bestuur

Statenlid Henk van Dieren houdt ervan heldere doelen te stellen. Hij trekt graag de provincie in om met eigen ogen te zien wat er gebeurt en om mensen te spreken. “Ik wil graag contact met de inwoners. Hun inbreng neem ik mee naar de debatten hier in huis.”

Henk is geboren en getogen in Lexmond. Hij woont er al zijn hele leven. Van huis uit kreeg hij mee dat het belangrijk is je in te zetten voor de maatschappij en iets te betekenen voor de medemens. De politiek vond hij als jongeman al interessant. Hij meldde zich bij de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), waar hij de eerste jaren vooral intern bezig was. “Ik ambieerde in het begin geen vertegenwoordigende functie, want dat was naast mijn werk en mijn avondstudie moeilijk te doen.” Bij de Duitse multinational Henkel (bekend van o.a. Persil en Fa) vervulde Henk ongeveer 30 jaar lang allerlei financiële functies. De actieve politiek kwam in 1990 in beeld toen hij lid werd van de gemeenteraad van Zederik. In 2002 trad Henk toe tot het college en op dat moment sloot hij zijn loopbaan bij Henkel af. “Wat ik geleerd heb, is dat de klantvriendelijkheid van een bedrijf als Henkel een mooie basishouding is voor het openbaar bestuur.”

Bescherm de open ruimte
In gemeenteraad en college legde Henk de nadruk op de beleidsterreinen die de burgers het meeste raken, vooral ruimtelijke ordening. Ook in Provinciale Staten, waarin hij sinds 2004 een zetel heeft, is dat zijn werkterrein, aangevuld met Groen en Water. Gevraagd naar zijn prioriteiten in die portefeuilles zegt hij: “Ik wil zorg dragen voor de open ruimte. De open ruimte is in vergelijking met bebouwing en wegen altijd een zwakke partij die aandacht nodig heeft. In onze drukke provincie moeten we die ruimte beschermen en leefbaar houden. Dat wil niet zeggen dat er niets kan, maar wat er gebeurt, moet afgewogen zijn en planmatig worden aangepakt. Ook moeten we de bebouwde ruimte intensiever gebruiken, bijvoorbeeld door herstructurering.” Voor het middenbestuur ziet Henk een belangrijke rol. Hij vindt dat er bij het Rijk nog te veel de neiging bestaat zich met zaken te bemoeien die bij de provincie horen. “Ik ben er sterk voor duidelijk te begrenzen welke bestuurslaag wat doet, met zo min mogelijk grijs gebied, waar meerdere partijen iets over te zeggen hebben.”

Naast zijn Statenlidmaatschap is Henk als penningmeester actief voor de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. “Wij beheren 28 molens en die staan er, mede dankzij provinciale steun, goed bij. Zaak is dat zo te houden.”

bron: Provinciaal Personeelsblad Vigilate Zuid-Holland