24 augustus 2023

Kansen voor PAS-melders door Porthos uitspraak?

Op 16 augustus heeft de Raad van State toestemming gegeven aan Porthos, om een project uit te voeren waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. De aanvoer en opslag van de CO2 wordt gedaan door en in kwetsbare N2000-gebieden.

De toestemming voor het Porthos project en daartegenover de onzekere positie van PAS-melders zorgen voor vragen bij de SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, BBB en VVD. Recent werd namelijk ook bekend dat 40% van de PAS-melders niet voldoet aan de voorwaarden om een vergunning te krijgen. Dit kan grote gevolgen hebben voor deze bedrijven, onder andere het verkrijgen van financiering voor bedrijfsontwikkeling en bedrijfsovername maar ook in het voortzetten van de bedrijven.

Vorig jaar al riepen de Provinciale Staten op tot het versnellen van de legalisatie van PAS-melders. De Provincie heeft 18 miljoen euro van het rijk ontvangen om de situatie van PAS-melders op te lossen. 

Op inititatief van SGP stellen we samen met CDA, ChristenUnie, PVV, BBB en VVD de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

 1. Bent u het met ons eens dat de situatie van de PAS-melders te lang duurt en we daarom alle (nieuwe) mogelijkheden moeten benutten om de PAS-melders zo spoedig mogelijk te legaliseren?
 2. Biedt de uitspraak over Porthos mogelijkheden voor de provincie Zuid-Holland om PAS-melders te legaliseren?
  1. Zo ja, kunt u een beschrijving geven van die mogelijkheden en de termijn waarop dat zou kunnen?
  2. Zo ja, bent u bereid om die mogelijkheden, waaronder het uitvoeren van extra ecologisch onderzoek, te gaan benutten om ruimte te vinden om de PAS-melders te legaliseren?
 3. Kan het college een beeld geven van de acties die er na 9 maart 2022 zijn uitgevoerd om invulling te geven aan de motie en duidelijkheid te geven aan de PAS-melders?
 4. Hoeveel PAS-melders in Zuid-Holland voldoen niet aan de gestelde voorwaarden?
 5. Hoe komt het dat deze bedrijven niet voldoen aan de voorwaarden?
 6. Wat zijn de consequenties voor deze groep en kunnen we als provincie hierin eventueel iets betekenen? Dit laatste in relatie tot het beschikbare bedrag vanuit het Rijk om de situatie van PAS-melders op te lossen en het creëren van stikstofruimte vanuit de opgezette stikstofbank.
 7. Hoe staat het met het aantal aanvragen vanuit bovengenoemd budget?

 

Update 21 september 2023: de antwoorden op deze vragen zijn inmiddels gegeven en hier te vinden.