28 juni 2016

Jonge Landbouwers dreigen subsidie mis te lopen

De door het rijk vastgstelde Regeling Jonge Landbouwers moet opnieuw bekeken worden. Dat stelde fractielid Henk van Dieren onlangs in de Statenommissie Duurzame Ontwikkeling bij de bespreking van de Innovatieagenda Duurzame Landbouw.

Bij de vaststelling van de definitieve regeling zijn de Jonge Landbouwers onvoldoende geraadpleegd. Nu dreigt de doelgroep de voordelen van de regeling juist te zullen missen. 

De Regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Provincies hebben de bevoegdheid om over onderdelen van deze rijkssubsidieregeling zelf een besluit te nemen.