19 november 2021

Jeugdige politici

Afgelopen vrijdag 12 november was de 27ste editie van het Provinciaal Jeugddebat. Jongeren gingen aan de slag met thema’s die zowel voor hen als voor de provincie relevant zijn. Het ging over participatie, wonen & water en herbruikbare verpakkingen. Zij leerden een mening te vormen, hun standpunt onder woorden te brengen en deze in het openbaar te verdedigen. De jongeren gingen in debat met politici. Vanuit de Provinciale Staten deden mee de heer Bax (50plus), mevrouw Neijenhuis (D66), mevrouw Van der Hoeven (PvdA) en Johan Matze (CU/SGP).

Opvallende zaken die de jongeren inbrachten, waren het bouwen van kleinere huizen (minder m2) gezien de schaarste aan bouwgrond in Zuid-Holland, de grote zorgen die zij hebben met betrekking tot het klimaat en het willen meebetalen aan oplossingen. Bij alle onderwerpen werd door hen wel een vorm van participatie gevraagd, zoals het oprichten van een jongerenadviesraad, consultatie op middelbare scholen en peilingen op social media.

Wat verder opviel, waren de retorische gaven van sommige jongeren en hun grote betrokkenheid op participatie en het heden en de toekomst van provincie Zuid-Holland. Hoopvol!

Johan Matze, Fractievertegenwoordiger