25 juni 2018

Jacco Schonewille houdt maidenspeech

Gedeputeerde Staten moeten meer daadkracht laten zien bij de realisatie van de plannen die zijn afgesproken. Jacco Schonewille trok onlangs in zijn maidenspeech naar aanleiding van de jaarrekening over 2017 de lijn door die de fractie SGP&ChristenUnie bij de bespreking van de vorige jaarrekening had ingezet. En niet zonder reden.

Er worden plannen gemaakt maar in de uitvoering van die plannen zit veel vertraging. Dat heeft zijn weerslag op de jaarcijfers: de reserves zijn opnieuw flink toegenomen. En die toename is nog meer dan GS ons doen geloven, aldus Schonewille in zijn maidenspeech. 
"Als het college haar voornemens van een jaar geleden om bij de begroting beter te voorspellen, de realisatie van de plannen te versnellen en het verhaal achter de cijfers beter te vertellen, dan moet dat wel zichtbaar worden". 
Schonewille verwees naar de reacties van de burgers die uitgenodigd waren voor de onlangs gehouden Verantwoordingsdag V-100. Ze gaven eenzelfde commentaar: "De doelen van wat de provincie wil bereiken moeten eenduidiger en helderder geformuleerd worden en er moet meer daadkracht in de provincie zijn".

Lees de hele bijdrage (PDF)