15 februari 2023

Is er echt geen toekomst voor agrarische bedrijven rond Natura 2000 Nieuwkoop?

In Nieuwkoop is deze week grote onrust ontstaan doordat het college van Gedeputeerde Staten de boeren in het gebied rond Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen liet weten dat hun stikstofuitstoot teruggebracht moet worden tot 0%, zonder daarbij te spreken over mogelijke schadeloosstelling van betrokkenen.

De uitstoot terugbrengen tot 0% maakt agrarische bedrijfsvoering onmogelijk. Statenlid Djoeki van Woerden-Kerssen (fractie ChristenUnie & SGP) stelde vandaag in Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu vragen aan het college. “Veel boeren maken zich met hun gezinnen grote zorgen over hun toekomst na deze uitspraak. De uitspraak van het college doorkruist de Nieuwkoopse aanpak, de boeren zijn namelijk al geruime tijd ambitieus bezig met het terugdringen van uitstoot ten bate van de natuur. Wij willen van het college antwoord krijgen op de volgende vragen: 

Wat heeft het college besloten ten aanzien van Nieuwkoop en andere gebieden over het terugdringen van uitstoot door de agrarische sector? Welke stappen heeft het college in de verschillende gebieden gezet ten aanzien van het terugdringen van uitstoot en op basis van welke plannen? Zijn deze plannen besproken met Provinciale Staten?” 

Volgende week woensdag bespreken Provinciale Staten het onderwerp stikstof in de Statencommissie Klimaat Natuur en Milieu.