4 april 2024

Inzicht in afwegingskader voor circulair Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft als doel circulair te worden. Stakeholders, betrokkenen maar ook de Provinciale Staten hebben nu weinig inzicht in welke criteria en afwegingen de Gedeputeerde Staten hanteert om beslissingen te nemen en beleidsontwerpen te maken.

SGP is voor heldere en eerlijke kaders, die achteraf ook goed te controleren zijn. Een amendement hiervoor is door VVD, CDA en GroenLinks-PvdA verworpen.

In de strategie voor circulaire landbouw worden ook verdienmodellen genoemd. Gedeputeerde Stolk onderkent op de vraag van Gerard van de Breevaart dat de modellen verliesgevend zijn. Een wijzigingsvoorstel om de ogenschijnlijke verdienmodellen te schrappen werd, ondanks de steun van de BBB, door de overige coalitiepartijen verworpen.

Daarnaast hebben we ook een motie ingediend, om bedrijven een belangrijke stem te geven in hoe circulariteit tot stand kan komen en bedrijven niet ‘uitgerookt’ mogen worden. Ook deze motie is helaas verworpen.

De amendementen en moties hebben inzicht gegeven waar er nog werk te verrichten is, alvorens deze strategie gaat landen in beleid.