1 juli 2015

Inspirerende bijeenkomst met achterban

Op maandagavond 29 juni jl. vond in het Provinciehuis een ontmoeting plaats met statenleden, vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappers binnen de SGP en ChristenUnie. Doel van de bijeenkomst was een reflectie op het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college.

Nadat fractievoorzitter Servaas Stoop iedereen welkom had geheten gaf Chris Schaapman een toelichting op het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college.


Diverse thema’s
Voor meer dan 20 punten vroegen de aanwezigen, afkomstig vanuit de Bollenstreek tot Goeree-Overflakkee, aandacht bij de fractie van de SGP&ChristenUnie van Zuid-Holland. Zo vond men dat er veel aandacht voor economie en vervoer gaat naar stedelijk gebied, terwijl wegen aan de randen van de provincie onderbelicht blijven. Aandacht werd gevraagd voor betere digitale infrastructuur voor met name het platteland. Daarnaast kwamen onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidsoverlast, de Blankenburgertunnel, openbaar vervoer, veiligheid en woningbouwprogramma’s aan de orde.

Lokale kracht
De uitdaging zal liggen in het stimuleren van lokale kracht om de economie te stimuleren. Visserij is daar een voorbeeld van. Ook een betere samenwerking tussen de diverse overheden is van belang, denk hierbij alleen al aan de verschillende subsidies die er zijn voor het erfgoed.

Participatie
Aandacht werd tevens gevraagd voor het feit dat provincies de gemeenten dreigen te verdringen in overheidsparticipaties en dat in een tijd waarin juist nu de verantwoordelijkheid voor de fysieke en sociale leefomgeving bij één overheid is belegd: de gemeente! De provincie wil nu ook over tal van zaken in overleg met de inwoner. De oproep klonk om dat juist samen met gemeenten aan te pakken!

Voor de fractie van de SGP&ChristenUnie was dat laatste geen probleem. Extra vrijdagen zijn inmiddels ingepland om samen met de vertegenwoordigers van de SGP en ChristenUnie op regionaal niveau van gedachten te wisselen. Besloten werd om deze inspirerende bijeenkomsten vaker te houden en waar mogelijk per thema, of per regio vorm te gaan geven.