25 september 2013

Informatieblad Vizier verschenen

De gecombineerde fractie SGP & ChristenUnie van Zuid-Holland geeft drie keer per jaar een informatieblad uit. In september verscheen de tweede uitgave van dit jaar.

'Na een mooie, warme zomer staan we aan het begin van een hete herfst – politiek gesproken dan. De miljardenbezuiniging die het Kabinet voor de burger extra in petto heeft, zullen concreet gemaakt moeten worden en het is maar de vraag of de regeringspartijen VVD en PvdA daar samen en met de oppositie uitkomen' zo schrijft de eindredacteur van Vizier.

Ook de provincies moeten hun taken met minder geld uitvoeren. Voor Zuid-Holland heeft dat bijvoorbeeld tot gevolg dat fors op natuurontwikkeling wordt bezuinigd. Veel zaken die eerder in gang waren gezet, worden nu helaas weer afgebroken. Gelukkig blijft de Oostvlietpolder groen en gaat het de goede kant op met de Zuidwestelijke Delta, zo valt te lezen in dit nummer van Vizier.

Geld kan maar één keer worden uitgegeven en daarom moeten politici duidelijke keuzes (durven) maken. De fractie ChristenUnie&SGP heeft wat dat betreft een duidelijk profiel: de leefbaarheid van de provincie en het welzijn van de burgers staan hoog in het vaandel. Terecht herinnert fractiemedewerker Gerrit de Jong aan de cultuuropdracht uit Genesis: de mens moet de aarde bouwen en bewaren. Dat is een moeilijke, maar ook mooie opdracht.

Zeker als het om de provincie Zuid-Holland gaat.
Veel leesplezier.

Download Vizier