26 december 2014

Informatieblad Vizier december 2014

In dit laatste nummer van 2014 aandacht voor onder meer natuurbeheer in Zuid-Holland, voor de werkbezoeken die de fractie heeft afgelegd, voor financiële kwesties en voor ontwikkelingen in de landbouw. Al met al een gevarieerd geheel in een frisse, aantrekkelijke opmaak. De redactie wenst u veel leesgenoegen. We hopen u ook in het nieuwe jaar op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de provinciale politiek. Uw inbreng wordt daarbij zeer op prijs gesteld!

Download Vizier