30 november 2011

Informatieblad Vizier

Een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Na de toch wel wat turbulente Statenverkiezingen van 2 maart jl. heeft Zuid-Holland een verse ploeg Statenleden en een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Net als in eerdere perioden trekken ChristenUnie en SGP gezamenlijk op, zij het dat ze dat helaas in afgeslankte vorm moeten doen: de partijen zijn van zes naar vier zetels in totaal gegaan.

Daarbij komt dat de fractie weer in de oppositiebankjes is beland. Vanaf die plek wordt het kersverse college van VVD, CDA, SP en D66 kritisch-constructief gevolgd. In dit nummer van Vizier geeft fractievoorzitter Chris Schaapman een eerste beoordeling van het akkoord dat deze partijen hebben gesloten. Juist doordat de tegenstellingen binnen deze coalitie zo groot zijn, voert het college een redelijk middenbeleid. Dat maakt het voor de fractie ChristenUnie & SGP wellicht minder moeilijk om waar nodig bij te sturen om ervoor te zorgen dat de provincie de juiste koers vaart.

Download Vizier