19 september 2017

In 't Vizier

De tijd gaat snel, om maar een open deur in te trappen. De zomertijd ligt achter ons en de najaarsbeslommerin- gen slokken ons al weer op.
Er is veel te doen, ook in Zuid-Holland. Daarover leest u in dit nummer van Vizier weer het een en ander. Pro- bleem is dat er nogal wat plannen op uitvoering wachten terwijl het geld dat daarvoor is gereserveerd op de plank blijft liggen. En dat is jammer. De frac- tie SGP&ChristenUnie houdt de vinger aan de pols.


Dit najaar nemen we afscheid van ons Statenlid Chris Schaapman. Hij is sinds november 2016 directeur-bestuurder van Elan Wonen in Haarlem. Schaap- man heeft tien jaar op een inspirerende manier deel uitgemaakt van de fractie SGP&ChristenUnie en met zijn kennis en ervaring een inhoudelijke bijdrage aan de politieke besluitvorming gele- verd.
Namens de redactie van Vizier zeggen we Chris Schaapman hartelijk dank voor zijn inzet en wensen hem van harte Gods zegen toe in zijn nieuwe functie.

Download de tweede Vizier van 2017 (PDF)