19 oktober 2016

In het Vizier

Na een periode van (relatieve) rust, heeft de provinciale politiek de draad weer opgepakt. Er is genoeg te doen in het altijd dynamische Zuid-Holland. Of het nu gaat om de bestrijding van zwanen die schade toebrengen aan gewassen of om het aanpakken van bedrijven die schadelijke stoffen uitstoten, om het tegengaan van leegstand bij kantoren of om de restauratie van waardevolle monumenten, de provincie zal oplossingen moeten aandragen.

In dit nummer van Vizier leest u wat de inbreng van de fractie SGP & ChristenUnie op al deze punten is. Het is mooi om te zien dat met deskundige inbreng zaken in positieve zin kunnen worden bijgesteld.

Bij alle praktische handwerk is er echter ook het besef dat we hier op aarde niet voor onszelf leven. Statenlid Chris van der Velden verwoordt dat heel mooi in zijn column over het spreken van de waarheid, juist ook in de politiek. Het gaat daarbij om de eer van God en om het heil van onze naaste.

Dat is politiek met een meerwaarde.

Download Vizier