12 september 2020

Iconen van Nederland, iconen van Zuid-Holland

Op woensdag 9 september rij ik van de snelweg de Alblasserwaard in; en bijna alle molens draaien. Een bijzonder gebaar van de SIMAV als welkom voor ons als Statenleden in Zuid-Holland.

De Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) is eigenaar van 33 historische windmolens. Een professionele door het Rijk erkende stichting met 100% vrijwilligers, waaronder een molenaar op bijna elke molen. Beheer, klein onderhoud, groot onderhoud en restauratie kost veel geld. De provincie verleent subsidie, maar geld komt ook vanuit het Rijk, gemeenten en sponsoren. Daarnaast gaat veel aandacht van het bestuur uit naar het bewaken van de ‘molenbiotoop’. Een molen moet draaien om in goede staat te blijven. Voor draaien is wind in de wieken nodig. En wind vraagt vrije windvang van de molens. De provincie Zuid-Holland zet zich in om de ruimte rond een molen -de molenbiotoop- zo veel mogelijk van (hoge) bebouwing en beplanting vrij te houden. Zij stimuleren verantwoord groenonderhoud in de molenbiotoop en stemmen met gemeenten de ruimtelijke plannen binnen de molenbiotoop af. Op de website staat nog veel meer informatie over het reilen en zeilen van de SIMAV.

Tijdens ons werkbezoek hebben we vier molens mogen bezoeken. Als eerste molen De Liefde in Streefkerk. Deze molen is ook het thuishonk van de SIMAV. Vervolgens reden we naar de Kleine Molen en de Achtkante Molen. Twee molens van het Streefkerks molencomplex. Tenslotte hebben wij, een paar dagen voor de officiële opening, de vers gerestaureerde molen Souburgh in Alblasserdam gezien. Deze laatste illustreerde ook hoeveel werk (en geld) er in één restauratieproject gaat zitten.

    

In de middag werden we ontvangen door een meer bekende stichting: Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Deze stichting beheert 19 molens in een Natura-2000 gebied, behorend tot het UNESCO werelderfgoed Kinderdijk. Deze organisatie draait grotendeels op inkomsten uit de kaartverkoop, heeft betaalde medewerkers in dienst, maar werkt ook met vele vrijwilligers. Door de Corona-crisis was de site twee maanden gesloten en nu nog steeds komen er veel minder toeristen. Zeker de internationale toeristen. Het doel is om aan toeristen het verhaal van de molens en het waterbeheer te vertellen; en natuurlijk te laten genieten van het industrieel erfgoed in een prachtig polderlandschap. Het (massa)toerisme brengt ook uitdagingen voor de leefbaarheid in de omliggende dorpen met zich mee. Parkeren, vervoersstromen, behouden van beleving, authenticiteit, rust en ruimte én de mix van toeristen en recreanten. De stichting werkt hiervoor samen met de betrokken gemeenten, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het waterschap en de provincie Zuid-Holland. Hoe breng/houdt je beschermen, behouden en beleven van een icoon in evenwicht met een goede kwaliteit voor de inwoners van de Alblasserwaard.

   

Een bijzonder werkbezoek met twee verschillende stichtingen. Ze hebben veel gemeen in het beschermen en behouden van de molens. Maar ze benaderen de beleving van de molens en het molenlandschap elk anders. Waardevol om te zien hoe onze inwoners professioneel én professioneel vrijwillig zich met hart en ziel inzetten voor het behoud van ons erfgoed voor nieuwe generaties.

 Bekijk ook de video: Bezoek SIMAV en SWEK 9 september 2020 op ons YouTube kanaal ChristenUnie & SGP Zuid-Holland.