27 februari 2015

Hogere doorvaart Kerstanjewatering

De pleziervaart wacht al vanaf 1984 op een hogere doorvaart onder de spoorbrug in de Kerstanjewatering op de grens van Delft en Rijswijk. Nu ProRail plannen heeft om de brug te vervangen lijkt die verwachting niet uit te komen, tenzij de provincie haar beleid gestand doet. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) gesteld.

ProRail heeft plannen gepresenteerd om de spoorbrug over de Kerstanjewatering (ook wel genoemd: Kerstanje) te vervangen. Maar dit plan lijkt zich niets aan te trekken van de knelpunten in de pleziervaart zoals die in 1984 al zijn vastgesteld. Destijds werd in het Provinciale Recreatievaarwegenplan vastgelegd dat veel bruggen in het Westland een knelpunt voor de pleziervaart vormen. De provincie sprak destijds uit dat de vaarwegen geschikt moesten worden gemaakt voor een vrije doorvaart van 1.80 meter. Daarmee zouden de vaarmogelijkheden en dus de pleziervaart, worden gestimuleerd.

De Statenfractie van CU&SGP ziet graag dat de spoorbrug over de Kerstanjewetering hoger wordt dan ProRail wil. "Als de brug vervangen wordt, doe dat dan gelijk volgens de ambitie die daarvoor al in 1984 is uitgesproken en in provinciaal beleid is vastgelegd”, zo stelt Statenlid Willy de Zoete.
Zij wil van GS weten hoe die over de ambities voor de kleine recreatievaart denkt: Vindt GS dat de kleine recreatievaart meer mogelijkheden moet krijgen? Verder vraagt zij aan GS of ze het huidige Recreatievaarwegenplan willen handhaven. Als het antwoord van GS hierop bevestigend is mag verwacht worden dat ProRail zijn plannen zal moeten aanpassen.