11 november 2021

Heroverweging voorgenomen bezuiniging op de verkeersmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek

In de Provinciale Statenvergadering van 10 november heeft onze fractie samen met VVD en CDA een motie ingediend om de voorgenomen bezuiniging op de verkeersmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek (hierna: D&B streek) te heroverwegen.

In de afgelopen weken is er intensief overlegd met betrokkenen om ons standpunt te bepalen, waaronder vertegenwoordigers vanuit de regio. Onze fractie is in het verleden kritisch geweest over het Project Duinpolderweg en met het terugtrekken van de provincie Noord-Holland is het momenteel geen haalbare kaart om het te realiseren.

In de commissie van januari dit jaar is vanuit Gedeputeerde Staten aangegeven dat er samen met de regio gewerkt gaat worden aan het verbeteren van de verkeerssituatie in de D&B streek. Hiervoor is over zowel een budget voor planvorming besloten alsook dat de huidige kaders, zoals het budget van € 47,2 miljoen, blijven gelden totdat uit het plan anders blijkt.

Onze fractie was dan ook zeer verrast dat Gedeputeerde Staten een bezuiniging van € 20 miljoen in de begroting had opgenomen, terwijl het plan er nog niet ligt. Dat de provinciale financiële huishouding op orde moet zijn, vindt onze fractie ook, maar niet op deze manier. De motie die met ruime meerderheid is aangenomen roept dan ook op om eerst het beloofde plan af te wachten en dan te bepalen of deze bezuiniging doorgevoerd kan worden.

Met deze motie hebben we niet alleen een opening gecreëerd voor de D&B streek, maar ook benadrukt dat we als provincie onze toezeggingen serieus nemen en processen op een verantwoorde manier uitvoeren.

Motie mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek (pdf)

Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie