14 januari 2015

Gorinchem: werk aan het water

Hoe na de ”bijna-ramp” van 1995 inmiddels een groot project is gerealiseerd om de stad Gorinchem tegen extreem hoogwater te beschermen, konden Statenleden en lokale raadsleden op 9 januari met eigen ogen zien. Op die dag was de Statenfractie er op werkbezoek. Per fiets en per boot.

Na een welkom van burgemeester Braske, volgde de hoofdmoot van het werkbezoek: vanaf de Merwede werden we geïnformeerd over de plannen Ruimte voor de rivier en de Kaderrichtlijn water.

Bij een gevoelstemperatuur van vijf graden, harde wind en een flinke deining voeren we eerst naar het westen langs de Avelingen. Daar heeft de rivier meer ruimte gekregen door het “vergraven” van de uiterwaarden en het aanleggen van een verdiepte geul. Dit project draagt eraan bij dat de hoogwaterstand bij Gorinchem aanmerkelijk lager zal zijn dan in het verleden. Vooral de inwoners van Gorinchem-Oost hebben de bijna-overstroming in 1995 nog vers in het geheugen. Verder is door het aanleggen van een kade de vestiging van watergebonden bedrijven beter mogelijk gemaakt.

Aan de oostzijde van Gorinchem kan de uitvoering binnenkort beginnen. Aanpassing van de Woelse Waard moet ook daar zorgen voor een ongehinderde afvoer van rivierwater. Tegelijk worden zes ligplaatsen voor de binnenvaart gecreëerd. De twee meereizende projectleiders van Rijkswaterstaat geven ook hier uitgebreid informatie.

Gorinchem blijkt actief op de rijksplannen te zijn ingesprongen: infrastructuur op bedrijventerrein de Avelingen, een fietsverbinding over de te verbreden brug over de Merwede en bescherming van de recreatieve mogelijkheden in de Woelse Waard.
Bij Lunchrestaurant Metropole van Syndion werd voor het gezelschap een broodmaaltijd verzorgd. Tijdens deze maaltijd gaf mevrouw Derksen, directeur van de Sociale Werkvoorziening Avelingen Groep, ons een overzicht van het reilen en zeilen van deze organisatie.

Zie voor meer informatie: http://www.ruimtevoorderivier.nl/pers/nieuwsarchief/uiterwaardvergraving-avelingen/