26 november 2020

Gezondheidsproblemen alleen bij Windpark Spui?

Gezondheidsproblemen alleen bij Windpark Spui?

Zijn er nu echt problemen bij windparken? Ook als alles binnen de vergunning is gebouwd? Dat was wellicht officieel niet de insteek van het debat woensdagavond in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, maar die kant hebben we het voor een deel wel opgetrokken. Waarom en wat is de aanleiding?


De aanleiding is de aanhoudende zorgen bij en rondom Windpark Spui in gemeente Hoeksche Waard. Niet alleen zorgen in de vorm van het uitblijven van compensatie van praktische zaken, maar zeker als het gaat om ervaren overlast. Overlast van resonantie, van (laagfrequent) geluid als gevolg van draaiende wieken. Bij vele omwonenden lijdt dit tot gezondheidsklachten.
Waar hebben wij als ChristenUnie & SGP-fractie op ingezet:

  1. Herken en erken gezondheidsklachten.
  2. Doe onderzoek naar gezondheidsklachten, ook als het project binnen de verleende vergunning valt. Omdat gezondheid in het vergunning traject niet meegenomen hoeft te worden.
  3. Neem de gezondheidsklachten -en straks ook de uitslagen van de onderzoek- mee in het RES-proces. Waarom? Omdat in het RES-proces ook wordt gesproken over windmolens op land. En vele regio’s geven aan windenergie te willen realiseren.

Kortom: zonder te weten wat de oorzaken zijn van de gezondheidsklachten n.a.v. windenergie kunnen en moeten we niet verder willen gaan met windenergie. Moeten we de problemen groter maken dan ze al zijn? Zolang er geen onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken en oplossingen van het bij vele omwonenden ervaren ziekmakende effect van windenergie is wellicht de enige overgebleven optie: pleiten voor een (tijdelijke) stop op vergunning trajecten, bouw en ontwikkeling van windparken.

Gerard van de Breevaart,
Statenlid