27 april 2012

Geen windmolens bij Sliedrecht en Alphen a/d Rijn

Er komen geen windmolens langs de Betuwelijn bij Sliedrecht en langs de N11 bij Alphen aan den Rijn. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag op voorstel van de fracties van ChristenUnie & SGP en VVD besloten deze locaties te schrappen.

Provinciale Staten gingen akkoord met elf nieuwe plekken waar windmolens mogen worden geplaatst. Ze moeten bijdragen aan de doelstelling dat in 2020 20% van de energie gedekt wordt door duurzame energie. De locaties bij Sliedrecht en bij Alphen aan den Rijn zijn via een amendement (besluit om een voorstel te wijzigen) uit het voorstel geschrapt.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) had in januari 2011 de opdracht van de Staten gekregen om verschillende locaties nader te onderzoeken. Daarbij is gekeken naar draagvlak in de gemeenten en naar het behoud van de landschappelijke kwaliteit. Op grond van dat onderzoek hadden GS zelf al negen locaties uit het oorspronkelijke plan afgevoerd.

Provinciale Staten hadden eerder al besloten dat windmolens de kwaliteit van het open landschap niet mogen aantasten. Dat zou volgens de Staten op de nu verworpen locaties te zeer het geval zijn. Bovendien spraken de Staten uit dat plaatsing van windmolens langs open water de voorkeur heeft boven plaatsing in het open landschap.

Het voorstel van de fractie CU&SGP om ook de locaties Gorinchem Noord (eveneens in het Groene Hart) en Papendrecht-Oosteinde (een solo opstelling) te schrappen, werd met een nipte meerderheid verworpen.