26 juni 2014

Geen structurele subsidie meer voor Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Bij de behandeling van de Kadernota is een motie van ChristenUnie&SGP aangenomen om de structurele subsidie aan de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland te beëindigen.

De reden om dit voorstel te doen was dat Gedeputeerde Staten hadden voorgesteld om deze organisatie voor 2015 een begrotingssubsidie te verstrekken. Gelet op de discussie eind vorig jaar vond onze fractie dit onwenselijk.

Eind vorig jaar is er in Provinciale Staten een discussie geweest over de structurele financiering van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. De inzet van ChristenUnie & SGP was dat de structurele begrotingssubsidie moet worden gestopt. Tegelijkertijd kan de organisatie een beroep doen op subsidies voor concrete projecten.