21 oktober 2015

Geen snel internet? Deel uw ervaringen

We zijn er steeds meer van overtuigd: snel internet mag niet langer ontbreken. (Agrarische) bedrijven, scholen en bewoners buiten de stedelijke gebieden dreigen de dupe te worden van een haperende verbinding op de digitale snelweg. De fractie vraagt om ervaringen te delen.

Al in juni 2014 heeft de fractie het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om de aanleg van snel internet in de buitengebieden te stimuleren. GS lijken met de noodzaak daarvan een jaar later nog niet veel haast te hebben.

Recent stelde de fractie opnieuw vragen aan GS nadat het basisonderwijs -bij monde van de PO-raad- alarm sloeg over het achterop raken van het onderwijs met een traag en/of instabiel internet. Dat leidt bovendien tot frustratie en demotivatie bij de betrokkenen. Met moeite gedane investeringen in digitale leermiddelen kunnen soms onvoldoende worden benut.
Ook uit de medische sector komt het signaal dat voor een optimale zorg op afstand de aanwezigheid van snel en stabiel internet onmisbaar is.

Hoewel de ontwikkeling van een 5G-netwerk in zicht komt, zal dat vooral de mobiele infrastructuur sterk verbeteren maar biedt dat in de buitengebieden onvoldoende perspectief. Juist bij een beperkt netwerk zijn snelle verbindingen, bijvoorbeeld door de aanleg van glasvezelkabel, onmisbaar.

De fractie rust niet voordat de provincie haar taak op dit punt heeft opgepakt. ”Het gaat niet aan om een onderscheid in ontwikkelmogelijkheden door nietsdoen nog langer in stand te houden”, zegt Chris Schaapman namens de fractie. Andere provincies hebben dit al wel opgepakt.

Oproep
De fractie roept iedereen op om voorbeelden aan te dragen waar het probleem zich voordoet. Meld ons welke scholen en (agrarische) bedrijven, maar ook inwoners, in de buitengebieden, met dit probleem kampen.

Mail de fractie