14 januari 2011

Geen ontpoldering Leenheerenpolder

In een interview met het Reformatorisch Dagblad stelt CU/SGP-Statenlid Van Dieren dat hij blij is voor de inwoners van de Leenherenpolder dat de ontpoldering niet doorgaat. 'Ontpoldering geeft een gevoel van onveiligheid. Het doet mensen denken aan de ramp van 1953. Dat gevoel is nu weggenomen.'

Hoe komt het dat de plannen voor de Leenherenpolder plots gewijzigd zijn?

Het grootste probleem voor het Rijk was geldgebrek. Daardoor is het programma Deltanatuur van de haak gevallen. Ook was er geen draagvlak in de raad van Korendijk. De brief van de SGP in Korendijk was duidelijk. Mede daardoor hebben staatssecretaris Bleker en gedeputeerde Evertse besloten om niet te kiezen voor natte natuur.

Vervalt het hele rijksprogramma voor vernatting?

Dat kun je zo niet stellen. In veel gebieden zijn al gronden verworven. Met die grond moet iets gebeuren. De provincie gaat inventariseren waar we kiezen voor vernatting. Dat is sterk afhankelijk van de plek waar een gebied ligt. In een gebied waar veel veen is, kan vernatting gunstig zijn, maar dat is niet overal zo. We willen natuur vooral daar een plaats geven waar de grond minder geschikt is voor landbouw.

Wat gebeurt er nu met de polder?

De bewoners van de polder zeggen zelf dat de grond niet geschikt is voor akkerbouw. Daarom is gekozen voor droge natuur met daarop extensieve veehouderij. Dit betekent wel dat een natte verbinding in de Ecologische Hoofdstructuur is geschrapt.

Wat houden droge natuur en extensieve veehouderij in?

Boeren laten nu vaak een week lang ongeveer vijftig koeien grazen op een hectare. Dan plaatsen ze de koeien over en maaien het begraasde land zo vlak als een glad biljartlaken. Bij extensieve veehouderij grazen er minder dieren op een groter veld. Daardoor komen er meer weidevogels en meer planten.

Bent u blij voor de mensen in Korendijk en omgeving?

Ja, want er was onzekerheid over de ontpoldering. Het doet mensen denken aan de ramp in 1953. Dat vervelende gevoel is nu verdwenen.