14 november 2019

Geen Decathlon in Schiedam

Provinciale Staten steunt na een stevig debat het College in hun besluit om een ontheffingsverzoek van het provinciaal perifere detailhandelsbeleid van de gemeente Schiedam te weigeren. Gerard van de Breevaart heeft in dit debat het belang van provinciale detailhandelsbeleid voor sterke winkelcentra en levendige (binnen)steden. Een verschil tussen Den Haag en Schiedam lijkt juridisch niet houdbaar; zeker niet in combinatie met het behoud van het provinciaal beleid voorop. Precedentwerking moet worden voorkomen. De ChristenUnie & SGP-fractie steunt daarom het College voor een tweede keer deze periode in de weigering van de ontheffingsaanvraag van de gemeente Schiedam.

De provincie heeft een beleid voor detailhandel. Het beleid is er op gericht op de bestaande winkelkernen te beschermen. Leegstand te voorkomen en open ruimte open te houden. Nieuwe detailhandel is alleen in een selectief aantal uitzonderingsgevallen buiten bestaande winkelgebieden toegestaan. De gemeenten Den Haag en Schiedam hebben daarvoor beide een ontheffing aangevraagd voor een vestiging van sportwinkel Decathlon buiten bestaande winkelgebieden.

Het College was medio 2019 voornemens om beide ontheffingsaanvragen (opnieuw) te weigeren. In een aangenomen motie van 3 juli -waar de ChristenUnie en SGP tegen heeft gestemd- roept Provinciale Staten het College op om de ontheffing aan de gemeente Schiedam te verlenen (en aan Den Haag dus te weigeren) en zonder precedentwerking voor het provinciaal detailhandelsbeleid.

In november heeft het College na uitgebreid juridisch advies besloten dat deze motie niet uitgevoerd kan worden. De ontheffing voor gemeente Schiedam moet op juridische gronden geweigerd worden. De ontheffing kan dus niet verleend worden zonder risico voor de houdbaarheid van het provinciaal detailhandelsbeleid. Het nieuwe College heeft daarom volgens onze fractie een zorgvuldig besluit genomen. Een motie met de hernieuwde oproep om de ontheffing aan Schiedam alsnog te verlenen heeft de ChristenUnie en SGP-fractie dan ook niet gesteund.