14 juli 2014

Geen bovenwettelijke eisen voor intensieve veehouderij

De Statenfractie van ChristenUnie & SGP wil geen bovenwettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid stellen aan uitbreidingen van intensieve veehouderij. Dat heeft de fractie deze week naar voren gebracht bij de behandeling in Provinciale Staten van de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Het is niet nodig en niet wenselijk om boven op regels van andere overheden (Europese Unie of Rijksoverheid) voor een bepaalde sector nog aanvullende eisen te stellen. Extra regels zijn ook in tegenspraak met het algemeen gehanteerde beleid om de regeldruk terug te dringen.
Daarnaast is het zo dat ondernemers in veel gevallen al bereid zijn meer te doen dan wettelijk is voorgeschreven.

Het fractiestandpunt werd in een amendement op het voorstel van Gedeputeerde Staten als volgt verwoord: Verplaatsing of uitbreiding van bebouwing ten behoeve van bestaande intensieve veehouderij als hoofdtak / neventak kan binnen het bouwperceel van maximaal 2 hectare worden toegelaten, waarbij gedeputeerde staten certificering voor dierenwelzijn en duurzaamheid bevorderen.