16 oktober 2015

Geen behoefte aan helihaven

De fractie kon niet enthousiast worden over het voorstel om een luchthavenregeling vast te stellen voor een helihaven. Gedeputeerde Staten hadden de Staten voorgesteld om een reeds jaren bestaande gewoonte te formaliseren. Aan de Spoorlaan in Den Haag, ten oosten van het Prins Clausplein en vlak bij een woonwijk, zouden in de toekomst tot 400 starts en 400 landingen per jaar gaan plaatsvinden.

Wilco Scheurwater bracht namens de fractie de volgende punten naar voren. De tijdwinst en het plezier van enkelen wegen niet op tegen de bezwaren van omwonenden. Ook de veiligheid is onvoldoende gewaarborgd. Economisch nut en noodzaak ontbreekt in het voorstel. De voorgestelde economische rentabiliteit, zeg maar de winst, is boterzacht. Daar zijn geen cijfers van beschikbaar. In de omliggende gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg en in stadsdeel Leidschenveen van de gemeente Den Haag, is onvoldoende draagvlak.

Scheurwater stelde namens de fractie verder dat het voorbereidingsproces niet zorgvuldig was verlopen. Veel informatie kwam pas op het allerlaatste moment.

Tenslotte was de indruk gewekt dat een eigen helihaven voor de Gemeente Den Haag meer een kwestie was van opportunisme dan van realisme; dát er een helihaven komt lijkt belangrijker dan hóe hij er komt. Als Staten hebben we meer invalshoeken bij onze beoordeling. Er zitten teveel haken en ogen aan het voorstel, zo vatte hij zijn betoog samen.

Provinciale Staten besloten na een lang debat dat de helihaven er kan komen maar verbonden daar allerlei restricties aan - voor onze fractie onvoldoende. De komende drie jaar wordt gemonitord en daarna wordt er geëvalueerd.