14 juli 2014

Geef ruimte aan breng- en afhaalpunten internetbestellingen

De Statenfractie ziet mogelijkheden om het verkeer bij winkelcentra te verminderen voor die bewegingen die niet gekoppeld zijn aan een publieksfunctie (etalage of showroom). Wanneer mensen alleen maar niet-dagelijkse goederen willen brengen of ophalen, moet dit ook buiten winkelcentra mogelijk zijn. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is te beperkend. Met steun van andere partijen worden de regels dus verruimd.

Effect van dit besluit is bijvoorbeeld dat breng- en afhaalpunten op een bedrijventerrein gevestigd kunnen worden.