29 augustus 2012

Geboorde RijnLandRoute meer dan “second best”

Nieuw onderzoek naar de kosten van een geboorde tunnel voor de RijnLandRoute valt nog gunstiger uit dan de fractie ChristenUnie&SGP had durven hopen. De Churchill-Avenue variant van de RijnLandRoute, de geplande verbindinsgweg tussen de A4 en de A44  bij Leiden, was voor de Statenfractie ChristenUnie&SGP altijd favoriet.

Nadat die variant in Provinciale Staten in juni weggestemd was, heeft de fractie aangedrongen op onderzoek naar een geboorde tunnel onder het gehele traject van de variant “Zoeken naar Balans”. Nadat zowel de gedeputeerde als de coalitie dat onderzoek hadden toegezegd, stemden onze fractie in met deze variant, die komt te liggen in het open gebied  tussen Leiden en Voorschoten.

Vorige week bracht het team Compromis RijnLandRoute een vakkundig opgesteld en doorgerekend rapport uit, waaruit blijkt dat een geboorde tunnel prima mogelijk is, binnen het beschikbare budget. Fractiewoordvoerder Willy de Zoete zegt hierover: “We zijn hier ontzettend blij mee. Deskundigen uit onze achterban hadden al gezegd dat een geboorde tunnel mogelijk dé oplossing was, maar nu blijkt uit dit rapport dat dit ook werkelijk zo kan zijn. Op deze manier kan de RijnLandRoute worden aangelegd zónder narigheid voor de mensen en de natuur in het gebied.”