27 maart 2014

Fractiestatement over uitspraken Wilders

Eigenlijk was er nauwelijks aanleiding voor een Statenvergadering. Eén punt over subsidieplafonds voor groenprojecten had was ons betreft een hamerstuk kunnen zijn. Na de raadsverkiezingen van vorige week deed Geert Wilders zijn omstreden uitspraken over 'minder Marokkanen'. Omdat de PVV-Statenfractie zich tot maandagavond niet had uitgelaten over de verwerpelijke uitspraken, wensten de fracties van D66 en PvdA door middel van een debat opheldering over het standpunt van PVV-fractie.

Onze fractie had eigenlijk geen behoefte aan een debat. Enerzijds omdat het eigenlijk een aangelegenheid is van de Tweede Kamer en niet van Provinciale Staten, anderzijds omdat we dan opnieuw gelegenheid geven om polariserende standpunten bekendheid te geven. Ten slotte omdat de PVV-fractie maandagavond de onvoorwaardelijke steun uitsprak voor Wilders.

Om te debatteren heb je meerdere partijen nodig. De PVV koos er voor de zaal te verlaten. Dus kwam er geen gedachtewisseling, maar bleef het bij een reeks statements. Onze fractievoorzitter Chris Schaapman was kort en bondig:

1. Het is volstrekt helder waar de ChristenUnie en de SGP in dit opzicht staan en vooral voor staan.

2. Wij zijn er voor jong en oud, rijk en arm, autochtoon en allochtoon, gevangene en vrije.

3. Wij moeten oppassen voor hooghartigheid. We zijn niet beter dan anderen; wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.