13 juni 2013

Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor

De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ”Fractieadviseurs stellen zich voor” stelt Wim van Duijn zich voor. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
”Mijn naam is Wim van Duijn en ik kom uit Katwijk. Al sinds 1994 ben ik politiek actief in de gemeentepolitiek. Eerst acht jaar als raadslid en toen acht jaar als wethouder. Inmiddels geef ik als fractievoorzitter leiding aan de vijfkoppige SGP-fractie. In het dagelijks leven ben ik arts in een verpleeghuis en voorzitter van Stichting Schuilplaats, een christelijke hulpverleningsorganisatie voor Diaconaal Maatschappelijk Werk.”

Wat drijft je om je voor de fractie Christen-Unie&SGP in te zetten?
”Ik wil graag politiek bedrijven vanuit mijn geloof, eerbiedig luisterend naar het Woord en erantwoordelijkheid dragend in het geheel van de samenleving. Met name het Bijbelse begrip ”‘schild der zwakken” vind ik van wezenlijk belang om daar politieke handen en voeten aan te geven. De Statenfractie CU&SGP probeert ook vanuit die motivatie het werk in de Provinciale Staten te doen.”

Wat wil je voor de Statenfractie betekenen?
”De provincie is een bestuurslaag waar je als gemeente en regio regelmatig mee te maken hebt. De eerste periode dat ik als fractieadviseur meedeed was ik wethouder. Je bent dan goed op de hoogte van de zaken die de gemeente en regio aangaan. Juist vanuit zo’n positie kan je de Statenfractie informeren hoe bepaalde besluiten landen bij gemeenten. Het zal niet bevreemden dat ik daarbij vooral mijn aandacht richtte op zaken die zorg en welzijn aangingen. Maar ook infrastructurele onderwerpen als de Rijnlandroute en de Westerbaan, twee belangrijke wegen voor regio en gemeente, zijn in deze periode van groot belang; de belangen hiervan kan ik ook bij onze fractieleden nader toelichten.”