8 oktober 2013

Fractie: 'Zorgen over transitie jeugdzorg'

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen van 25 september 2013 heeft Servaas Stoop de aandacht van de verantwoordelijke gedeputeerde gevraagd voor de noodkreet van een aantal wethouders die het jeugdbeleid in hun portefeuille hebben. In de media stellen zij dat de kortingen van het Rijk per samenwerkingsregio tientallen miljoenen euro's hoger kunnen uitpakken dan tot nu toe is afgesproken.

De Statenfractie heeft als uitgangspunt dat de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten zo vloeiend mogelijk moet plaatsvinden. Zowel de wethouders jeugd als de gedeputeerde constateren tot onze geruststelling dat de contacten tussen de provincie en de samenwerkende gemeenten prima verlopen. Grote onduidelijkheid is er over de financiële inbreng van het Rijk en zorgverzekeraars. Het ministerie is op dit moment niet in staat om betrouwbare financiële informatie te verstrekken aan de gemeenten en kan alleen maar beloven dat deze waarschijnlijk in mei 2014 komt. Dat is voor gemeenten veel te laat, omdat van de regio´s wordt verwacht dat zij voor 31 oktober 2013 belangrijke informatie opleveren over de continuïteit van zorg en afspraken over eventuele frictiekosten. Daarvoor hebben zij dus de juiste cijfers van het Rijk nodig.

De provincie volgt de ontwikkelingen op de voet. Onze fractie heeft de gedeputeerde aangespoord om bij het Rijk aan te dringen op een passende oplossing voor de problematiek van de gemeenten, omdat anders de noodzakelijke transitie dreigt vast te lopen.