15 juli 2013

Fractie stelt vragen over recreatiegebieden

Het onderhoud van de recreatiegebieden in Zuid-Holland laat opnieuw te wensen over. Daarom vraagt de Statenfractie ChristenUnie&SGP het college van Gedeputeerde Staten (GS) hierover om een reactie.

Statenlid Willy de Zoete: ”Ondanks afspraken die hierover in 2012 zijn gemaakt lijkt het onderhoud nog weinig verbeterd. De berichten die ons hierover bereiken lijken meer dan een incident”. Als voorbeeld noemt De Zoete het recreatiegebied bij Bernisse waar parkeerplaatsen afgesloten zijn omdat het recreatieschap onvoldoende geld voor onderhoud heeft. Eén en ander staat in schril contrast met het collegeprogramma waarin juist extra wordt ingezet op recreatie en groen.

De CU&SGP-fractie wil van GS weten hoeveel recreatiegebieden in Zuid-Holland voor de recreant afgesloten, gedeeltelijk afgesloten of zó slecht onderhouden zijn dat de recreant wegblijft? Ook vraagt de fractie: Welke actie het college onderneemt om ervoor te zorgen dat alle recreatiegebieden voor recreanten gemakkelijk toegankelijk en aantrekkelijk zijn en blijven? De vragen worden in de Statencommissie Groen en Water van 4 september besproken.