2 februari 2012

Fractie stelt vragen over MerwedeLingelijn

Vorige week heeft de fractie van ChristenUnie & SGP samen met de SP-fractie aan Gedeputeerde Staten om een oplossing gevraagd voor de aanhoudende problemen op de MerwedeLingelijn. In een week tijd was er tot vier keer toe een ernstige storing in het treinverkeer tussen Gorinchem en Dordrecht. Welke oplossingen hebben GS in petto?

Willy de Zoete (ChristenUnie & SGP): 'We hebben als provincie veel geïnvesteerd in de MerwedeLingelijn, het is treurig dat het nu zo mis gaat. We hopen dat het provinciebestuur de zaak aanpakt en met afdoende oplossingen komt'.
Sinds de invoering van de kwartierdienst is het raak en moeten reizigers vaak lang wachten. Enkele keren is een vervangende busdienst ingezet.
De storingen zouden vooral veroorzaakt worden door technische voorzieningen waarvan het beheer bij ProRail ligt. Ook lijkt de nieuwe dienstregeling te krap. Doordat treinen in tegenovergestelde richting elkaar op tussenstations moeten passeren werkt een vertraging lang door en is er voor het personeel nauwelijks tijd om na aankomst op een eindpunt met de terugreis te beginnen. Door de vertraging lopen reizigers op de stations in Dordrecht en Geldermalsen hun aansluiting mis.

SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘Al meerdere malen hebben we aandacht gevraagd voor de terugkerende problemen op de MerwedeLingelijn, we vragen de Gedeputeerde de problemen nu definitief op te lossen.’

De beide fracties stellen de vragen om zo duidelijk te krijgen welke problemen zich precies voordoen sinds de invoering van de kwartiersdienst. Ook willen de fracties weten of de maatregelen die Arriva intussen genomen heeft effect hebben en welke oplossingen het provinciebestuur nog meer heeft voor de aanhoudende problemen. 

Sinds het instellen van de kwartierdienst op de MerwedeLingelijn verschijnen met toenmende frequentie berichten in de media over vertragingen en andere ongemakken voor de reizigers. Als oorzaak hiervoor worden genoemd:
- een te 'krappe' dienstregeling waardoor er weinig tijd is voor in- en uitstappen, en voor het 'ombouwen' van de trein op het keerpunt;
- een slecht werkend veiligheidssysteem;
- structurele fouten bij ProRail.

Namens de fracties ChristenUnie & SGP en de SP-Statenfractie werden de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Van optredende problemen bij de MerwedeLingelijn zijn logboeken bijgehouden. Kunt u ons op basis van die logboeken informatie geven over de frequentie en oorzaak van de opgetreden probelmen sinds de invoering van de kwartierdienst?

2. Op welke wijze draagt het aanstellen van stewards en een extra machinist bij aan een oplossing voor de gerezen problemen?

3. Wanneer een trein een paar minuten vertraging oploopt, kan dat niet meer ingehaald worden tijdens een rit. Om de vertraging weg te nemen, worden incidenteel ritten geschrapt. Bent u met ons van mening dat de dienstregeling te krap is, zeker wanneer in de toekomst nog meer stations op deze route worden geopend? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u met ons van mening dat genoemde problemen definitief verholpen moeten worden en kunt u aangeven welke oplossingen gedeputeerde Staten daartoe voor ogen staan?