7 december 2011

Fractie CU & SGP twijfelen over keus tunnel

De provincie Zuid-Holland kiest voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, en niet voor de Oranjetunnel als nieuwe oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. In een eerste reactie zegt SGP-Statenlid S. Stoop dat op basis van de nu beschikbare en deels voorlopige gegevens juist de Oranjetunnel de voorkeur van de fractie heeft. Dit onderwerp wordt verder inhoudelijk besproken tijdens de Statenvergadering van 14 december 2011. 

De keus van GS voor de Blankenburgtunnel maakte gedeputeerde I. de Bondt woensdag 30 november bekend tijdens een commissievergadering. Inmiddels heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) ook de voorkeur voor dat tracé. 

In een eerste reactie op deze berichtgeveing zegt dhr. Stoop van de ChristenUnie & SGP fractie:  ‘Wij hebben tijdens de commissievergadering van 30 november een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het keuzeproces om te komen tot een advies aan de Minister van I&M. Daarnaast hebben wij inhoudelijk de argumenten pro en contra de beide varianten gewogen. We zijn, op basis van de nu beschikbare en deels voorlopige gegevens, tot de conclusie gekomen dat de Oranjetunnel onze voorkeur heeft’.

De minister liet eerder onderzoek doen naar diverse tunnelvarianten. Uiteindelijk kwamen 2 tracé's als voornaamste optie bovendrijven: de westelijk gelegen Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel, die dichterbij de bestaande Beneluxtunnel staat ingetekend. De Blankenburgtunnel zou een verbinding moeten vormen tussen de A20 en de A15 ten westen van Rotterdam. Tweede variant om het verkeer rond Rotterdam te ontlasten, is de tussen Maassluis en Hoek van Holland gelegen Oranjetunnel. Alle betrokken overheden maakten deze dagen een keuze tussen beide varianten van de nieuwe oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg.

De gemeente Westland koos onlangs voor de Blankenburgtunnel, evenals gemeenten op Voorne-Putten. De gemeenteraad van Midden-Delfland is echter tegen de Blankenburgtunnel. De fracties kozen unaniem voor de Oranjetunnel als voorkeursvariant. De raadspartijen zijn bang dat de Blankenburgtunnel onherstel¬bare schade aanricht aan de natuur.

De Blankenburgtunnel valt niet in de smaak bij natuur- en milieuorganisaties, vanwege de mogelijke aantasting van het groengebied van Midden-Delfland. Zo kantte Natuurmonumenten zich tegen de aanleg van de tunnel en voerde het een handtekeningenactie op Facebook. Uit een recente verkeersstudie van Rijkswaterstaat blijkt dat de Blankenburgtunnel de files rond Rotterdam beter oplost dan de Oranjetunnel. Ook is de Blankenburgtunnel goedkoper in aanleg. Nadeel van de Blankenburgtunnel is dat het drukker wordt op de A20 tussen Vlaardingen en het Kleinpolderplein.