9 juni 2020

Fractie bepleit restitutie abonnementsgelden Openbaar Vervoer.

Het Openbaar Vervoer (OV) heeft het als gevolg van de corona maatregelen zwaar. Mede door de sluiting van scholen is de hoeveelheid reizigers sterk gedaald. In sommige gebieden is namelijk het OV een belangrijk vervoermiddel om op school te komen. Recent is door de overheid een aanzienlijke zak met geld beschikbaar gesteld voor het OV. Dat is de reden voor Gerard van de Breevaart (Statenlid CU & SGP) om aandacht te vragen voor de gezinnen die geraakt worden door de doorlopende lasten van OV-abonnementen van hun schoolgaande kinderen.

Deze week heeft het Statenlid schriftelijke vragen ingediend om de restitutie te bepleiten. “OV- bedrijven hebben het zwaar, maar gezinnen in veel gevallen ook” aldus Van de Breevaart. In sommige gebieden is het bijna ondoenlijk om met de fiets naar school te gaan. De leerlingen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. De OV-bedrijven hebben daar al jaren een trouwe klant aan.

Restitutie
Nu het OV heeft stilgelegen zou het de OV-bedrijven sieren wanneer ze restitutie zouden geven van de lopende scholierenabonnementen. Zeker nu ze door de overheid aanzienlijk worden gesteund. “Het gaat om grofweg 150 tot 450 euro per kind per kwartaal, dat kan voor gezinnen stevig in de papieren lopen.” Daarnaast zijn er scholen die garant staan voor de abonnementsgelden van “hun” leerlingen richting de OV-bedrijven. Na vragen en klachten aan de OV-bedrijven weten de ouders en scholen nog niet waar ze aan toe zijn.

Oproep
De oproep van Van de Breevaart aan de OV-bedrijven maar ook aan de verantwoordelijk Gedeputeerde is dan ook: “laat de trouwe klanten en scholen niet in de kou staan. Probeer met hen tot een oplossing te komen. Ik weet zeker dat ouders in oplossingen kunnen denken. Ook alternatieven waaronder een gratis verlenging van een abonnement zullen zij, denk ik, overwegen. Dan behoudt het OV-bedrijf zijn liquiditeit en de ouders krijgen waarvoor ze betaald hebben.”

Schriftelijke vragen (pdf)