3 januari 2013

Extreme verhoging bustarieven onaanvaardbaar

Een onverwachte verhoging van de kosten van het scholierenvervoer via de gewone dienstregeling, leidt in delen van Zuid-Holland tot veel ophef. Gezinnen met kinderen die gebruik maken van het busvervoer betalen soms twee keer zoveel dan in het afgelopen jaar. De fractie zit er bovenop.

“De verhoging van de kosten voor scholierenvervoer in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en de Krimpenerwaard, kan geen gevolg zijn van bezuinigingen door de provincie”, aldus Willy de Zoete, woordvoerder van de provinciale fractie ChristenUnie&SGP. De oorzaak van de tariefsverhoging moet gezocht worden in een verandering van de abonnementsstructuur bij de overname door Arriva. Een onverwachte en ingrijpende verandering.

De fractie heeft vragen gesteld aan Arriva en de CDA-statenfractie heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.
“We wachten de antwoorden af, maar wanneer er geen afdoende maatregelen komen gaan we ons opnieuw sterk maken voor een vervoersregeling voor scholieren, zoals die ook in enkele andere provincies is ingevoerd. Eerder was daarvoor in Provinciale Staten geen meerderheid maar wellicht helpen de huidige ontwikkelingen om tot een acceptabele oplossing te komen”, aldus De Zoete.

Ook de SGP fractie op Goeree-Overflakkee heeft inmiddels vragen gesteld aan het nieuwe college op het eiland: www.sgpgo.nl