14 juli 2021

Extra geld voor restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland

Op initiatief van de fracties ChristenUnie-SGP en het CDA heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland vandaag eenmalig 2,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de restauratie van rijksmonumenten. De fracties van 50PLUS, D66, PVV en SP zijn mede-indieners van dit amendement. Met dit bedrag kunnen alle in 2021 ingediende aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen alsnog worden toegekend. Hiermee wordt de achterstand in restauraties ingelopen.

 

“Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed, waaronder rijksmonumenten, is belangrijk om zo de identiteit en de eigenheid van Zuid-Holland zichtbaar te maken,” aldus Arjan Witte van de ChristenUnie/SGP. “Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de toekomstige.” Ook CDA-Statenlid Michel Rogier vindt het belangrijk dat de provincie zorg moet dragen voor de Zuid-Hollandse monumenten. “Het in standhouden van monumenten kost geld. Als je daar als provincie nu onvoldoende budget voor vrijmaakt, kost het op de lange termijn nog veel meer.”

 

De provincie draagt bij aan het herstel van niet-woonhuizen met een subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Uit de nieuwste Erfgoedmonitor blijkt dat de achterstand van restauraties de afgelopen periode nog niet volledig is ingelopen. Het College heeft bij het aanbieden van de Erfgoedmonitor aangegeven dat er circa 2,0 miljoen euro per jaar extra nodig is bovenop de huidige 1,6 miljoen euro per jaar om alle toekomstige projecten te kunnen subsidiëren.

 

In 2021 draagt de provincie bij aan het herstel van 6 rijksmonumenten voor 1,3 miljoen euro. Helaas zijn er dit jaar ook 16 aanvragen geweigerd voor een totaalbedrag van 2,8 miljoen euro. Het gaat dus om aanvragen die enkel en alleen geweigerd zijn, vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Inhoudelijk voldoen deze aanvragen aan de vereisten van deze subsidieregeling, waaronder de inbreng van voldoende eigen middelen. Dit betekent dat aanvragers nu niet meer 2 tot 3 jaar moeten wachten totdat hun aanvraag gehonoreerd kan worden. De uitvoering van de projecten kan nu direct starten. 

 

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is blij met het vrijmaken van extra geld. “Dit is geweldig nieuws voor de vele monumenten die onze provincie rijk is. En een extra welkome impuls gezien de grote taak die wij hebben bij het instandhouden daarvan.,” laat directeur-bestuurder Marielle Hendriks van het Erfgoedhuis weten. “Deze steun van Provinciale Staten aan ons gebouwde erfgoed verbetert ook de kwaliteit van onze leefomgeving. Monumenten dragen daar namelijk heel veel aan bij.”

 

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie