14 november 2014

Extra geld voor monumentenrestauratie

Er is nog ongeveer 900.000 euro extra nodig om alle ingediende restauratieplannen van rijksmonumenten in Zuid-Holland uit te voeren. Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland steunden in overgrote meerderheid een voorstel van de ChristenUnie&SGP-fractie om op korte termijn over verhoging van de provinciale subsidie te spreken.

Nadat PS vorige maand het subsidiebudget op 300.000 euro hadden vastgesteld werd pas bekend om welke projecten het ging. Het budget bleek zeer onvoldoende. Volgens fractievoorzitter Chris Schaapman is het niet nodig om alle restauratieplannen opnieuw te beoordelen omdat ze allemaal voldoen aan de subsidievoorwaarden. "Elf projecten waaronder molens, kerkgebouwen en een museum, komen nu niet in aanmerking voor subsidie omdat de subsidiepot leeg is", zo stelt Schaapman.


De financiële reserves van de provincie zijn volgens de CU-SGP groot genoeg om daaruit geld beschikbaar te stellen. Schaapman: "Als we dit niet doen creëren we achterstand in het onderhoud van ons cultureel erfgoed en dat wil niemand. Tijd dus om daar als Staten nog een keer naar te kijken.


Op verzoek van de fractie komen Gedeputeerde Staten in december met een uitgewerkt voorstel.