11 november 2020

Exclusiviteit en Diversiteit: racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting worden niet getolereerd

Bij de behandeling van de Begroting 2021 vandaag in Provinciale Staten (PS) sprak fractievoorzitter Nico de Jager zijn dank uit dat in deze nieuwe begroting is opgenomen dat racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting niet worden getolereerd. Dat doet volgens hem recht aan het feit dat onze provincie veel meer is dan een Regenboog provincie.

De Jager schetste kort een beeld waarom onze ChristenUnie & SGP-fractie dit zo belangrijk vindt vanuit de geschiedenis in de Bijbel over de Samaritaanse vrouw. “Jezus inspireert ons dat we mensen niet uitsluiten vanwege afkomst of levenswijze. En ook niet uit de weg gaan. En opzoeken waar ze zijn!” aldus De Jager.

Bij de startnotitie Inclusiviteit zal onze fractie het accent leggen op een gelijke behandeling in het brede kader van artikel 1 van de grondwet. Hiermee willen we bereiken dat het accent wat nu in de Regenboogprovincie ligt veel breder wordt getrokken en gelijk wordt gemaakt.

Nico de Jager, Statenlid SGP