14 april 2018

Eerste vizier van 2018

In de provincie is altijd wat te doen. De ene keer gaat het over de aanleg van een weg, de andere keer over de plaat- sing van windmolens, dan weer over het in toom houden van de uitdijende populatie smienten.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de waterhuishouding. Waterschappen en dijkgraven zorgen ervoor dat we ook (juist!) in Zuid-Hol- land droge voeten houden en schoon water hebben. Maar wat heeft dát nou met politiek te maken? Alles, zo legt Willy de Zoete, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Delfland, in dit nummer van Vizier uit.

En ook die andere genoemde onder- werpen komen royaal aan bod. De provincie raakt ons allemaal. En de provincie is dichterbij dan je denkt.

Veel leesgenoegen!

Lees hier de Vizier (PDF)