18 maart 2017

Eerste Vizier van 2017

Nee, dit is geen verkiezingsnummer. De Tweede Kamer mag dan, net als het provinciebestuur van Zuid-Holland, in Den Haag zitten, in dit nummer van Vizier geen woord over de landelijke politiek. Nou ja, bijna niet. Het is dat Commissaris van de Koning J. Smit er in zijn nieuwjaarstoespraak over begon. Niet dat hij een concreet stemadvies gaf, maar hij toonde zich wel bezorgd over het maatschappelijke en politieke klimaat van dit moment.

We hebben volgens hem te maken met ”de para- dox van de vrijheid van de mens die alles in de hand lijkt te hebben, maar de controle kwijt is.”
Diepe woorden; wie de schoen past trekke hem aan. SGP en ChristenUnie
- ook in de Tweede Kamer - delen de analyse van de commissaris. En ze hebben nog oplossingen ook. U heeft gekozen.

Lees de eerste vizier van 2017